Veel leden zullen het nog niet gehoord hebben, maar enkele leden van Flying Circus hebben dit jaar officieus tot het jaar van de grote vliegers uitgeroepen. Een goed initiatief, maar te vaak blijven dergelijke initiatieven hangen bij een stel fanatieke vliegeraars. Andere voorbeelden van vrij onbekende activiteiten binnen Flying Circus zijn het PJON-project (zie vorige nummer van Vliegerfreund) en het Play-Sail (meer informatie bij Jan Heusinkveld verkrijgbaar). Het is daarom van belang een bredere basis voor ideeën en initiatieven van alle FC-leden te zoeken.

Het onlangs geïnitieerde clubblad biedt hiertoe een uitstekende gelegenheid. Maar daarvoor moet het doel ervan wel duidelijk zijn. Tot nu toe vieren een viertal leden hun fantasie bot op het produceren van een clubblad, en van enig beleid is nog geen sprake. Hierdoor loopt het blad de kans te verzanden in een incestueus product van de “harde kern” van Flying Circus.

Ik ben van mening dat het creëren van een “Flying Circus identiteit”, waarin iedereen zijn ideeën over vliegers en Flying Circus kwijt kan, een belangrijk doel is van het blad. Dit betekent wel dat dit initiatief ondersteund moet worden door een groot deel van de leden van Flying Circus. Deze leden zullen daarom moeten zorgen voor voldoende inbreng in het clubblad, met name in de vorm ingezonden kopij en commentaren.

Heb je dus eigen ideeën over vliegers of Flying Circus, heb je ervaring met het besturen of maken van een bepaalde vlieger, zint je iets niet of heb je hulp nodig bij het bouwen van een eigen vlieger? Wellicht loop je rond met een uitstekend idee voor een nieuwe FC pin of een exclusieve FC vlieger? Schrijf dan een kort briefje naar de redactieleden van Vliegerfreund, zodat het blad een echte spreekbuis wordt.

04/04/96

Advertenties