Caption

De vlieger heeft een belangrijke religieuze rol gespeeld in Polynesië en Azië. In het miljoenen eilanden rijk zijn de goden voorgesteld als vliegers, en zijn vliegercompetities ceremoniële voorstellingen van de worsteling tussen goden en natuur. Met gevleugelde woorden word beschreven hoe de held Tawhaki op een vlieger ten hemel stijgt. In Japan worden vliegers opgelaten tijdens het Jongens Festival, in Korea worden nog steeds vliegers opgelaten na de tempelgang op de nationale dag.

Ook dichter bij huis sluiten vlieg(er)en en godsdienst naadloos bij elkaar aan. In Egyptische papyrusrollen en hiërogliefen komen gevleugelde woorden voor. Om een luchtpaleis voor de farao – de godenzoon – te bouwen, worden vogels of vliegers gebruikt (zie ook hier). Ook in de Griekse mythologie zijn gevleugelde woorden terug te vinden. Denk maar aan het bekende verhaal van Icarus, die de gevangenis van Minos ontvliegt met een stel aangemeten vleugels. Van dit verhaal wordt beweerd dat het om een vlieger gaat.

Is het mogelijk dat de vlieger wereldwijd een religieuze rol heeft vervuld? Dan moeten we kritisch gaan kijken naar vliegende objecten in alle religies, en ons afvragen of vliegers zijn gebruikt! Extra nadruk moet daarbij liggen bij vogels, omdat in veel talen vlieger en vogel synoniem zijn aan elkaar. Maar ook omdat vliegers vaak voor vogels worden aangezien; nog begin vijftiger jaren beschoten Franse militairen een Cambodjaanse vlieger die ze voor een vogel aanzagen.

Zouden we nog dichter bij huis ook gevleugelde woorden kunnen vinden? Zouden ze voorkomen in de Christelijke religie? Engelen worden vaak afgebeeld met vleugels, en een wolk van vuur en rook leidde de Joden naar het beloofde land. Zijn ook dit voorbeelden van gevleugelde woorden? Hebben vliegers ook in de bijbel een religieuze rol gespeeld? Van de zondagschool herinner ik me nog een plaatje van het vilten bord; de Here Jezus die ten hemel vaart op een arend…

08/01/2003 (Verschenen in Vlieger 03/5)

Advertenties